Цялостна стратегия за подпомогане на частният бизнес занимаващ се с производство , дизайн, проектиране, имплеметиране и поддръжка на LED технологии.

Популяризиране на LED продуктите и усмугите , достъп до иновации, обмяна на ноу-хау - LED технологии, иновации и светодиодно осветление;

Разаботка на иновативни продукти ;

Популизиране и представяне на ползите от използването на LED технологиите крайните клиенти и обществеността като цяло.

За контакти

България, гр. София, ул. Резбарска № 1 Д, ет. 3;


Телефони: 0700 1 6886
Факс: 029367716

Какво предлагаме

  • LED осветление и технологии за дома – специализирано оборудване и решения;
  • LED осветление и технологии за офиса – специализирано оборудване и решение.

Прочети повече +

Нашата цел

Цялостна стратегия за подпомогане на частният бизнес занимаващ се с производство , дизайн, проектиране, имплеметиране и поддръжка на LED технологии.

Прочети повече +